Công tác xã hội

Hiểu và cảm thông sâu sắc đến những mảnh đời không may mắn, những hoàn cảnh thiệt thòi. Depkool muốn đồng hành, đóng góp một phần vào các họat động xã hội bằnhg những hành động thiết thực và đưa đến những cơ hội cho những cá nhân muốn phấn đấu học tập, muốn cải thiện cuộc sống. 
Các tổ chức cá nhân, muốn họp tác chung tay với Depkool liên hệ 0916780058