BÀN CHÂN BẸT - Mức độ tăng dần

𝐵𝑎̀𝑛 𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝐵𝑒̣𝑡 (𝐵𝐶𝐵): 𝑚𝑢̛́𝑐 đ𝑜̣̂ tăng dần (nặng dần)

Có nhiều lý do BCB tiến triển mức độ nặng hơn, Depkool nhận thấy có 3 lý do phổ biến.

- Phụ huynh phát hiện BCB trễ (sau 8-9t) nên chân các cháu vẹo lệch gót khá nhiều (hình 3)

- Phụ huynh phát hiện trẻ có BCB sớm (từ 2-3t) và đã đi khám nhưng các cháu không hợp tác & bỏ qua BCB, Sau đó chân trẻ ngày càng tệ hơn. 

- Phụ huynh đã đi khám từ lúc 2-3t và được Bác sĩ tư vấn: không cần đi chỉnh hình, hoặc muốn đi cũng được, đợi các cháu 4-5t sẽ tự hết. Thực tế có cháu không hết, có trẻ nặng hơn rất nhiều.

Có nhiều nguyên nhân gây nên bàn chân bẹt và có nhiều lý do để BCB ở trẻ nặng hơn.

Tuy nhiên có 1 việc là phụ huynh và các cháu lưu ý:

- 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐨̛ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐯𝐨̀𝐦

- 𝐓𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐨́𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐨̛ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜

- 𝐌𝐚𝐧𝐠 𝙜𝙞𝙖̀𝙮 𝙙𝙚́𝙥 𝙫𝙖̀ đ𝙚̂́ 𝙡𝙤́𝙩 𝐜𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭.

(Hình 1->3 minh họa cho các mức độ từ nhẹ đến nặng)